88 77 40 45
info@gottliebpartners.dk

Vilkår, betingelser & dækning Erhvervsejendomme

Ansvarsbegrænsning

GP’s erstatningspligt er undergivet følgende beløbsmæssige begrænsning:

 • Det samlede erstatningsbeløb for ansvarspådragende handlinger kan ikke overstige det beløb, som GP er dækket for via sin ansvarsforsikring hos sit forsikringsselskab

 • GP er omfattet af Dansk Ejendomsmæglerforenings ansvarsforsikring med en dækning på indtil kr. 5 mio., hvilket beløb udgør GP’s ansvarsbegrænsning

Ud over ovenstående beløbsbegrænsning af GP’s ansvar svarende til forsikringssummen, henvises der for så vidt angår GP’s forsikringsdækning i øvrigt til de gældende forsikringsbetingelser for GP’s ansvars- og garantiforsikring, som kan læses via nedenstående link

Forsikringsbetingelser (0.1 Mb)

Dansk Ejendomsmæglerforening

DE’ s standardbestemmelser for erhvervsmæglerydelser vedrørende vurderings-, salgs-, udlejnings-, projekt- og konsulentopgaver er gældende, medmindre andet fremgår af et indgået aftalegrundlag.
Såfremt der er uoverensstemmelser mellem indholdet af standardbestemmelserne og det indgående aftalegrundlag, betragtes indholdet af aftalegrundlaget som værende gældende.

DE´s standardbestemmelser kan læses via nedenstående link.

DE´s standardbestemmelser (0.1 Mb)

Hvidvaskloven


I forbindelse med et samarbejde vil Gottlieb+Partners altid informere omkring kravene for legitimation. Det betyder, at Gottlieb+Partners vil kræve de reelle ejere / beslutningstagere skal legitimere sig i forbindelse med et samarbejde. Det skyldes Gottlieb+Partners i henhold til lov om forebyggende foranstaltninger mod hvidvask af udbytte og finansiering af terrorisme har pligt til at kræve, at kunder legitimerer sig, når der optages en forretningsmæssig forbindelse med disse, og at opbevare disse oplysninger i mindst 5 år. Forpligtelserne i henhold til hvidvaskloven er endvidere præciseret i Dansk Ejendomsmæglerforenings standardbestemmelser for erhvervsejendomsmæglerydelser.

Gottlieb+Partners anvender den digitale løsning Penneo til digitale underskrifter.

Gottlieb+Partners tager derudover ikke imod kontant betaling i forbindelse med afregning.

GDPR - Persondataforordning

Alle opgaver hos GP løses under hensyntagen til GP`s politik vedrørende Persondataforordningen, som kan læses via nedenstående link.

GDPR (0.1 Mb)

Gottlieb+Partners er lige deling erhvervsmægling og strategisk rådgivning

 
Kontakt os hvis du vil vide mere om dine muligheder for salg & udlejning af: 
 • Erhvervsejendomme
 • Kontorejendomme
 • Erhvervsejerlejligheder
 • Lager, industri og logistikejendomme
 • Hotelejendomme
 • Butiksejendomme
 • Butikker og restauranter
 • Butikscentre
 • Boligudlejningsejendomme
 • Udviklingsprojekter
 • Grunde
Vi leverer strategisk ejendomsoptimering og planlægger løsningerne, så de matcher hver enkelt kunde og opgave i forbindelse med salg, udlejning og rådgivning af erhvervsejendomme. Vi kommer gerne tæt på vores kunder - så tæt, at vi kan få indgående kendskab og give nærværende sparring samt få de overraskende og utraditionelle ideer, der skaber maskimalt potentiale for alle parter. I et samarbejde vil Gottlieb+Partners A/S sammensætte det team af rådgivere, analytikere, ejendomsmæglere og komplementære kompetencer, der kan sikre optimal drift, logistik, indretning og økonomi i enhver type erhvervsejendom.
Kontakt os 
Gottlieb+Partners | Rungstedvej 13 | 2970 Hørsholm | Tlf.: 88774045 | info@gottliebpartners.dk