88 77 40 45
info@gottliebpartners.dk

Rådgivning inden for alle typer erhvervsejendomme

Vi arbejder med lige dele erhvervsmægling og strategisk ejendomsoptimering

Gottlieb+Partners er erhvervsmægler og ejendomsrågiver i Danmark. Vi er anerkendte for at løse opgaverne professionelt og troværdigt når det kommer til rådgivning inden for erhvervsejendomme. Nedenstående områder fortæller mere om hvordan vi arbejder, hvad vi har til salg, hvad vi har til udlejning og hvad vi tidligere har gennemført af projekter sammen med vores kunder - klik på det enkelte link for at læse mere:

 

Salg af erhvervsejendomme

Har du en erhvervsejendom eller en portefølje af erhvervsejendomme kan vi hjælpe dig i mål med et godt salg inden for aftalt tid og scope. Vi sørger for at identificere og værdiansætte alle ejendommens værdier, herunder også elementer, du ikke selv har tidligere har tillagt væsentlig betydning. Dermed er du sikret den optimale pris for din ejendom. Inden igangsættelsen af et salg har vi altid udarbejdet en analyse over optimeringsmulighederne for ejendommen, da et grundigt kendskab til ejendommens potentiale sikrer en hurtigere proces og en bedre værdi. Læs mere her.
 

Udlejning af erhvervsejendomme

Værdien af din udlejningsejendom er ikke bedre end de lejekontrakter der ligger bag. Derfor er det ikke uden grund, at værdibaseret ejendomsrådgivning og strategisk ejendomsoptimering er en del af vores logo, DNA og alt hvad vi laver. Det ligger dybt forankret i vores løsninger og resultater, at skabe værdi, hver gang. Hos Gottlieb+Partners sammensætter vi det rette team til at varetage optimering og udlejning af den pågældende erhvervsejendom. Læs mere her.

Ejendomme til salg       Ejendomme til leje

 

Lokationssøgning og søgeopgaver

Har du brug for hjælp til at finde den rette ejendom, der matcher dine behov så kan vi hjælpe dig med dette, da vi løbende foretager forskellige typer søgeopgaver for vores kunder. Læs mere her.
 

Ejendomsstrategi

For alle erhvervsejendomme er fundamentet for ejendomsrådgivning en velfunderet ejendomsstrategi, der analyserer og vurderer alle relevante parametre og omkostninger ved din erhvervsejendom. Vores mangeårige markedsindsigt og store viden i Danmark samt internationalt sikrer dig den optimale ejendomsstrategi. Vi arbejder altid ud fra en velfunderet strategisk rådgivning, der er uafhængig af interesser. Vi er kendt for at være din nære rådgiver og partner, der bistår med det optimale set-up for din portefølje af erhvervsejendomme, både i Danmark og internationalt, så den altid matcher den overordnede forretningsstrategi for virksomheden. Læs mere her.
 

Lejerrådgivning

Vi yder lejerrådgivning inden for to hovedområder når der kommer til leje af erhvervsejendomme. Det første område er genforhandling af eksiterende lejekontrakter for erhvervsejendomme og erhvervslokaler. Det andet område er rådgivning i forbindelse med leje af nye erhvervslokaler og forhandling af dette - leje af en ejendom kan for nogle virksomheder være en fordel. Er du f.eks. i en virksomhed med hurtig eller fluktuerende vækst, sæsonudsving eller en følsom branche, kan det give en konkurrencemæssig fordel at leje. Der kan være mange årsager til at det kan være en fordel at leje fremfor at eje. Vi analyserer, vurderer og rådgiver dig om den bedste løsning for dig og din virksomhed. Læs mere her.
 

Køberrådgivning

Det kan være udfordrende, at finde ud af hvad den rette løsning er for din virksomhed i forbindelse med investering i ejendom, lokaler eller domicil. Vi udfører køberrådgivning for erhvervsejendomme og sørger for at dine fremtidige behov bliver tænkt ind i planen samtidig med du fortsat kan fokusere på din kerneforretning. Læs mere her.

 

Valuarvurdering af andelsboliger og andelsboligforening

Tryghed for andelsbolig ejere og andelsboligforeningen er utrolig vigtigt og her er valuarvurdering af andelsboligforeninger samt vedligeholdesplaner et vigtigt værktøj for andelsboligforeningens bestyrelse og ejere. Hos Gottlieb+Partners har vi mange års brancheviden og erfaring med valuarvurdering. En valuarvurdering er en værdifastsættelse af andelsboligforeningen og sker på baggrund af en grundig gennemgang af ejendommen inde og ude og andelsboligforeningens økonomi. Det kan blandt andet hjælpe jer med at få den mest realistiske pris for jeres boliger og give jer overblik over foreningens aktuelle værdi. Vi arbejder med realistiske vurderinger, som vi er stolte over og kan stå inde for. Læs mere her.
 

Vurdering af erhvervsejendomme 

Vil du sælge eller udleje din ejendom, vil en realistisk vurdering sikre dig en korrekt og markedsaktuel prisfastsættelse af din ehvervsejendom. Når vi vurderer din erhvervsejendom, giver vi dig en værdiansættelse til brug for årsregnskabet eller markedsleje- og bankvurderinger. Som valuarer er vi uddannede ejendomsmæglere med speciale i vurderinger af erhvervsejendomme, og vores store brancheerfaring sikrer dig en grunding vurdering baseret på mange års ekspertise. Læs mere her.
 

Sale & Lease Back

Har du en erhvervsejendom, du benytter til eget brug f.eks. et domicil eller en produktionsejendom for din virksomhed, kan du overveje en sale-and-lease-back-aftale. Det frigiver kapital, så midlerne ikke er bundet i mursten og bygninger, men kan bruges til drift, udvikling og investering i virksomheden eller til anden side. Læs mere her.
 

Mangler du sparring angående udviklingsprojekter?

Med valide, velfunderede data kan vi give dig professionel rådgivning af konkrete anbefalinger til optimering af ejerskabet af grunde og/eller udviklingsprojekter. Hos Gottlieb+Partners kan vi – med afsæt i vores indgående viden, store erfaringsgrundlag og ikke mindst omfattende netværk til en bred vifte af aktører inden for erhvervsejendomme og ejendomsinvesteringer – gennemføre de analyser, der er nødvendige. Kontakt os for mere information.

Læs om investeringsejendomme og ejendomstyper

 
I alle typer samarbejde vil Gottlieb+Partners A/S altid sammensætte det team af rådgivere, analytikere, ejendomsmæglere og komplementære kompetencer, der kan sikre optimal drift / logistik / indretning og økonomi i enhver type erhvervsejendom samt løse alle ejendomsrådgiver opgaver optimalt.

 
Vi arbejder som erhvervsmægler i København, Storkøbenhavn og hele Danmark

 
Gottlieb+Partners | Rungstedvej 13 | 2970 Hørsholm | Tlf.: 88774045 | info@gottliebpartners.dk